Owca z widokiem głośnym beczeniem ogłasza nabór na rezydencje artystyczne! 👩‍🎨🎺📖

Jeśli jesteś pisarzem, poetą, malarzem lub uprawiasz sztuki wizualne, prześlij do nas swoje zgłoszenie na adres zuzanna.owcazwidokiem@gmail.com. Powinno zawierać krótki opis Twojego projektu (max 1 strona A4), który chcesz u nas realizować oraz swoje dossier.Wybranych twórców zaprosimy na miesięczny pobyt w pensjonacie Owca z widokiem, w miejscowości Spalona na Dolnym Śląsku, w miejscu pięknym, spokojnym, idealnym do tworzenia. 🌄Rezydencje artystyczne odbywać się będą w październiku (pierwsza) oraz listopadzie (druga). Artyści-rezydenci na koniec swojego pobytu objawią nam oraz gościom Owcy efekty swojej pracy. Może to być fragment tekstu w formie czytania (czytane przez zawodowych aktorów) i publikacji, wystawa, pokaz. Wszystko zależeć będzie od materii w jakiej operować będą nasi rezydenci. Oczywiście, nie chcąc naruszać ich dóbr twórczych, efekty ich pracy będą ujawnione w porozumieniu z artystami.Rezydencje październikowa i listopadowa trwać będą od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. W ramach zaproszenia udzielamy artystom schronienia w wygodnych pokojach czteroosobowych (jeden artysta – jeden pokój) oraz częstujemy śniadaniami. Do dyspozycji gości, w tygodniu, będzie także kuchnia.

Szczegóły całej rezydencji zawarte będą w osobnym regulaminie do pobrania poniżej.

The Sheep announces a recruitment for artist residencies! 👩‍🎨🎺📖

f you are a writer, poet, painter or practitioner of visual arts, please send us your application at zuzanna.owcazwidokiem@gmail.com. It should include a short description of the project (max. 1 side of A4 size), which you plan to carry out at our place and your dossier.Selected artists will be invited for a monthly stay at the ‘Owca z widokiem’ guesthouse in Spalona, Lower Silesia, a beautiful, peaceful place, ideal for creating. 🌄The artistic residencies will take place in October (first) and November (second). At the end of their stay the artists will reveal the effects of their work to us and to our guests. This may be a fragment of a text in the form of a reading (read by professional actors) or publication, an exhibition, a show. Everything will depend on the matter in which our residents will operate. Of course, not wanting to interfere with their creative rights, the effects of their work will be revealed in agreement with the artists.The October and November residencies will last from the first to the last day of the month. As part of the invitation, we provide the artists with shelter in comfortable 4-people rooms (one artist - one room) and breakfast. There will also be a kitchen at the guests' disposal during the week.

Details of the whole residency will be included in the separate rules and regulations document.


cross