Polityka Rezerwacji

Regulamin korzystania z aplikacji Rezerwacji Online, przez Klientów Obiektu

I.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania z aplikacji Rezerwacji Online, przez Klientów obiektu.
 2. Przez Obiekt rozumie się w niniejszym regulaminie: Owca z widokiem
 3. Przez Klienta rozumie się w niniejszym regulaminie, osobą fizyczną, z którą Obiekt zawiera umowę o świadczenie usług lub sprzedaż produktów lub usług.
 4. Rezerwacja za pomocą aplikacji Rezerwacji Online przebiega według wskazanych poniżej postanowień.
 5. Sprzedawcą produktów oraz usług jest firma Owca z widokiem Ryszard Bogacz – ul. Ogrodowa 16 55-040 Bielany Wrocławskie NIP 897 120 71 27

II. Dokonywanie Rezerwacji

 1. Klient otrzymuje możliwość wyboru terminu pobytu jakim jest zainteresowany, liczby dorosłych oraz liczby dzieci, według których ma zamiar dokonać rezerwacji pobytu.
 2. Klient może wybrać następnie wśród dostępnych we wskazanym terminie wolnych pokoi lub pakietów, które przedstawione są w formie listy Rezerwacji Online.
 3. Po zapoznaniu się z opisem, wyposażeniem i ceną pokoju, lub opisem, zawartością i ceną pakietu, Klient może wybrać dany pokój/pakiet i przejść do kolejnego kroku procesu rezerwacji.
 4. W drugim kroku dokonywania rezerwacji – formularzu, Klient wypełnia swoje dane osobowe oraz ewentualne uwagi do rezerwacji.
 5. Po uzupełnieniu danych, w kroku trzecim, Klient może dokonać wpłaty zadatku za pomocą płatności elektronicznej – przelew transferowy.
  • Transakcje przelewami transferowymi są realizowane za pośrednictwem systemu płatności online – Dotpay.
  • Przy wybraniu płatności elektronicznej przelewem transferowym, Klient zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę zadatku, systemem płatności online Dotpay. Po przyjęciu wpłaty przez Dotpay, Klient otrzymuje na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres e-mail, automatyczne powiadomienie o potwierdzeniu wpłaty zadatku.

IIa. Dokonywanie rezerwacji przy braku wolnych pokoi/pakietów

 1. W przypadku, jeżeli w podanym przez Klienta terminie nie ma wolnych pokoi, lub dostępny jest wybrany pokój, jednak wyłącznie przy dłuższym pobycie, niż podany przez Klienta, wyświetlony zostaje numer telefonu do obsługi obiektu noclegowego, w celu kontaktu telefonicznego i dokonania indywidualnych ustaleń.

III. Anulowanie rezerwacji

 1. W przypadku anulacji rezerwacji do 7 dni przed planowanym dniem przyjazdu (rozpoczynającym się od północy) przez Klienta, wpłacony zadatek pozostaje w obiekcie.
 2. W przypadku anulacji rezerwacji na 7 (lub mniej) przed planowanym dniem przyjazdu (rozpoczynającym się od północy) przez Klienta, ma on obowiązek pokryć 50% kosztów całego pobytu.
 3. Obiekt ma prawo do anulowania potwierdzonej rezerwacji, w terminie do 24 godzin, od momentu zaksięgowania wpłaty zadatku. Wówczas, zadatek zostaje zwrócony Klientowi.
 4. W przypadku chęci złożenia reklamacji, prosimy o skierowanie jej pocztą elektroniczną na adres: owcazwidokiem@gmail.com
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

IV. Opłaty

 1. Klient zobowiązany jest do wpłaty wskazanego przy dokonywaniu rezerwacji zadatku. Może tego dokonać, za pomocą:
  • płatności elektronicznej – przelew transferowy,
 2. Pozostała część opłaty za cały pobyt dopłacana jest przez Klienta po przyjeździe do obiektu.
 3. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem procesu Rezerwacji Online.

V. Polityka prywatności

 1. W trakcie dokonywania Rezerwacji Online, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie serwisu.
 2. Dane Klienta  będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia  prawidłowego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych i nie będą udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  28.09.1997 o ochronie danych osobowych.
 3.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Owca z widokiem Ryszard Bogacz – ul. Ogrodowa 16, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP 897 120 71 27
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – owcazwidokiem@gmail.com
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

VI. Odpowiedzialności

 1. Klient odpowiada za prawidłowe wpisanie prawdziwych danych w formularzu rezerwacyjnym.
 2. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane terminy rezerwacji, czy dane osobowe.
 3. Za prawidłową obsługę pieniężną zadatku, w aplikacji Rezerwacji Online odpowiada system płatności online Dotpay.
 4. Obiekt oraz firma udostępniająca aplikację Rezerwacji Online, czyli NFHotel Spółka z o.o., nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność systemu, która mogła wyniknąć nie z ich winy lub z powodu wystąpienia innych czynników niezależnych.

VII. Akceptacja Regulaminu

 1. Zaznaczenie w panelu rezerwacyjnym opcji przeczytania i zapoznania się z regulaminem Rezerwacji Online oznacza, że Klient rozumie i wyraża zgodę na punkty zapisane w tymże regulaminie.
 2. Niezaznaczenie opcji akceptacji regulaminu skutkuje brakiem możliwości dokonania Rezerwacji Online.

VIII. Płatności

Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.

DANE FIRMY:

Owca z widokiem Ryszard Bogacz – ul. Ogrodowa 16, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP 897 120 71 27

Wyluzuj

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
I ODKRYJ ATRAKCJE DOLNEGO ŚLĄSKA!

Polityka Prywatności